ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2018

สมาคมของคุณมีทฤษฎีธุรกิจอย่างไร

ทฤษฎีธุรกิจ Business Theory ในความหมายของ Peter F. Drucker คือสมมุติฐานสามเรื่องที่เป็นพื้นฐานในการดำเนินการของทุกองค์กร หรือแม้แต่กระทั่งปัจเจกชนแต่ละคน ประกอบด้วย 1. สมมุติฐานเรื่องสิ่งแวดล้อม  2. พันธกิจ หรือสิ่งที่ทำ  และ 3. คือความสามารถหลัก สมมุติว่า คุณบอกตัวเองว่างานของคุณคืดการรดน้ำต้นไม้ นั่นคือพันธกิจของคุณ แต่ถ้าคุณกำลังพยายามรดน้ำในห้องรับแขก นั่นคือพันธกิจของคุณไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ถ้าแต่สภาพแวดล้อมของคุณเป็นสนามกอล์ฟขนาดสิบแปดหลุม โดยที่มีแค่ตัวคุณคนเดียวกับถังน้ำฝักบัวถังนึง นั่นก็คือความสามารถหลักของคุณไม่ถึง คุณไม่มีทางจะทำพันธกิจของคุณให้สำเร็จโดยดี ด้วยความสามารถหลักเพียงแค่นี้ สามสิ่งนี้ต้องสอดคล้องกัน งานขององค์การจึงจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ทุกองค์การ ทุกสมาคม จะมีทฤษฎีธุรกิจของตัวเองอยู่ แม้ว่าจะไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม และด้วยความที่ไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรให้เราเห็นชัดเจน เราจึงไม่ค่อยเห็นถึงความไม่สอดคล้องกันที่เกิดขึ้น ทุกวันนี้ พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว สิบปีที่แล้ว คนกลัวการซื้อของผ่านเวบไซต์ แต่ทุกวันนี้ธุ