ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2020

ยามวิกฤต อย่าลืมทบทวนแหล่งรายได้ของสมาคมด้วย ว่ายังมีอยู่จริงหรือไม่

สมาคมต่างๆ เป็นหน่วยงานไม่หวังผลกำไร นั่นหมายถึง กิจกรรมหลักของแต่ละสมาคม ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อหวังผลกำไร หรือความมั่งคั่ง แต่รายรับก็เป็นสิ่งสำคัญของแต่ละสมาคม แม้แต่สมาคม หรือมูลธินิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ก็ตาม 🔴  อย่าลืมว่า สมาคมเองก็มี Fixed Cost ของตัวเอง  🔴 ในเหตุการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 นอกจากกระทบต่อการประกอบการของภาคธุรกิจ เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปสู่ New Normal แล้ว ยังอาจมีผลกระทบต่องบประมาณด้านรายรับของแต่ละสมาคมด้วย ลองทบทวนแหล่งรายรับของสมาคมดูว่า ในรายรับแหล่งต่างๆ อาจได้รับผลกระทบหรือไม่ อย่างไร ตัวอย่างเช่น 1. ค่าธรรมเนียมสมาชิก COVID-19 ทำให้ผู้ประกอบการในหลายๆธุรกิจต้องหยุดการดำเนินการ เช่น กลุ่มโรงแรม กลุ่มการท่องเที่ยว ถ้าสมาชิกของสมาคมของคุณอยู่ในกลุ่มเหล่านี้ เป็นไปได้ว่า สมาชิกหลายรายอาจเลิกกิจการไป ซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมสมาชิกของสมาคมที่จะลดลง 2. การสนับสนุน หลายสมาคมมีสื่อของตัวเอง เช่น วารสาร เวบไซต์ สำหรับสื่อสารถึงสมาชิก และในสื่อนี้ สมาคมสามารถแทรกข่าวสารที่เป็นโฆษณาไปด้วย เพื่อแลกกับการสนับสนุน ซึ่งรายได้ส่วนนี้ สำ

5 ข้อคิดในการหาความช่วยเหลือในยามวิกฤติ

ธุรกิจในหลายๆอุตสาหกรรม ได้รับผลกระทบจากการระบาดครั้งนี้กันถ้วนหนเา เสียงเรียกร้องขอความช่วยเหลือดังระงมไปทั่ว แค่ฟังเสียงขอความช่วยเหลือ ก็มึนตึ๊บแล้ว คนต้องการความช่วยเหลือ มีไม่จำกัด แต่คนช่วยเหลือ และแรงช่วยเหลือ กลับมีจำกัด ในที่นี้ จะขอเสนอความคิด ในการขอความช่วยเหลืออย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือมากขึ้น 1. รวมกลุ่มใผู้มีความเดือดร้อนคล้ายๆกัน จุดเริ่มต้นของการหาความช่วยเหลือ ควรจะเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างพลังเสียก่อน ถ้าคุณจะเดินดุ่ยไปตามหาความช่วยเหลือ ในยามที่ทุกคนต่างก็ต้องการความช่วยเหลือเหมือนกัน มันคงจะยาก เพราะคิวก่อนหน้าคุณน่ะยาวมากแล้ว การรวมกลุ่มกัน นอกจากจะทำให้เสียงของคุณดังขึ้นแล้ว ยังทำให้คนช่วยรู้สึกอยากช่วยมากขึ้น เพราะหากแก้ปัญหานี้สำเร็จ จะมีผลกระทบกับคนกลุ่มหนึ่ง ไม่ใช่แค่คนคนหนึ่ง โดยเฉพาะถ้าคุณมุ่งจะไปหาความช่วยเหลือจากภาครัฐ ที่คิดงานแบบมหภาค มากกว่าจะคิดหาวิธีแก้ปัญหาสำหรับทีละราย การรวมกลุ่มยังมีผลต่อความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะถ้าการรวมกลุ่มของคุณมีการจัดตั้งขึ้นตามกฏหมาย เช่นเป็นสมาคม เป็นมูลน